Za Lavrenčič Estate z Vrhpolja pri Vipavi smo fotografirali letšnje novosti v njihovi ponudbi…

Fotografiranje vinskih steklenic