Fotografija in dizajn Samo Trebižan s.p.

hrane

fotografiranje hrane in pijače

Fotografiranje hrane in pijače

Za vas fotografiramo hrano in pijačo, ki jo imate v ponudbi. S strokovnimi nasveti sodelujemo pri pripravi in aranžiranju, ter posnamemo vrhunske fotografije, ki bodo ...
fotografiranje vinskih steklenic

Produktna fotografija

Za vas fotografiramo izdelke, ki jih želite predstaviti ali prodajati na spletu ali v katalogu ali kakšni drugi obliki promocijskih gradiv. Fotografiramo lahko v našem ...
produktna fotografija hrane

Fotografiranje hrane

Takole smo za restavracijo Valmarin  fotografirali hrano, ki jo imajo v ponudbi. Ker o našem delu največ povedo fotografije si lahko več primerov fotografij hrane ...