Fotografija in dizajn Samo Trebižan s.p.

valmarin

produktna fotografija hrane

Fotografiranje hrane

Takole smo za restavracijo Valmarin  fotografirali hrano, ki jo imajo v ponudbi. Ker o našem delu največ povedo fotografije si lahko več primerov fotografij hrane ...