Pred objektivom smo imeli tudi Vina Trošt – Slap, Vipavska dolina.